Cạnh tranh và Quy định

Ngày nay, hầu hết các quốc gia đều nhận thức và chú trọng hơn đến vai trò của cạnh tranh. Với việc tạo ra và đảm bảo tự do trên thị trường, cạnh tranh đóng vai trò chủ chốt trong việc phát triển môi trường kinh doanh của một đất nước. Và lẽ dĩ nhiên, Luật Cạnh tranh cũng không kém phần quan trọng. Luật điều tiết các hành vi cạnh tranh trong nền kinh tế nâng cao tính hiệu quả và sáng tạo của doanh nghiệp, từ đó người tiêu dùng cũng được hưởng lợi. Một số lĩnh vực mà Luật Cạnh tranh điều tiết bao gồm các hành vi phản cạnh tranh và cạnh tranh không công bằng, mua lại và sáp nhập, trách nhiệm sản phẩm, độc quyền tự nhiên và sự tham gia của bên thứ ba vào các phương tiện phục vụ lợi ích quốc gia.

Ngoài ra, tại những thị trường có liên quan như viễn thông, xăng dầu và điện lực, vận tải hàng không và đường sắt ngày càng mang tính cạnh tranh hơn có nhiều quy định của ngành bổ sung cho Luật Cạnh tranh. Như vậy rõ ràng có sự phân định và sự gắn kết giữa Luật Cạnh tranh và các Quy định trong đó có thể khẳng định các Quy định là một công cụ cơ bản để mang lại cạnh tranh tại các thị trường như vậy.

Các dự án thuộc lĩnh vực này:

toadam11[1] Nâng cao năng lực các cơ quan quản lý cạnh tranh Việt Nam

Dự án được thực thi trong 3 năm (2/2008-12/2010) với sự hỗ trợ của Ban Thư ký về các vấn đề kinh tế Thụy Sỹ (SECO) và Ủy ban Cạnh tranh Thụy Sỹ (COMCO). Dự án hướng tới việc xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi cho khu vực tư nhân phát triển, từ đó ứng dụng và triển khai các chính sách của Việt nam một cách có hiệu quả hơn.

737975[1] Các vấn đề về cạnh tranh trong ngành công nghiệp dược tại Việt Nam

Đây là dự án nghiên cứu do CUTS HRC phối hợp thực hiện với Cục quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) với sự tài trợ của Tổ chức nghiên cứu phát triển quốc tế (IDRC) của Canada trong phạm vi quỹ Nghiên cứu cạnh tranh nhằm phát triển kinh tế.Dự án nhằm góp phần thúc đẩy lợi ích công (bao gồm cả lợi ích của người tiêu dùng) ở Việt Nam bằng cách đảm bảo và bảo vệ quyền được tiếp cận dược phẩm và nâng cao hiệu quả hệ thống phân phối dược phẩm trên toàn quốc.

img_6434[1] Nghiên cứu về các hành vi canh tranh không lành mạnh trong khu vực ASEAN

Dự án được thực hiện trong 2 năm với sự hỗ trợ của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (IDRC- Canada). Dự án hướng tới việc tạo lập và thúc đẩy các cuộc đàm luận/ đối thoại chính quy trong khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á về các vấn đề liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh (UTPs). Trước hết dự án sẽ được thực hiện tại 5 quốc gia ASEAN, đó là Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, và Thái Lan.

pub01 Hồ sơ các vấn đề cạnh tranh ở Việt Nam

Dự án được sự tài trợ của Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF), với mục đích thúc đẩy môi trường kinh tế lành mạnh hơn thông qua tăng cường nhận thức về các hành vi bóp méo cạnh tranh và thúc đẩy sự tham gia tích cực hơn của các bên liên quan vào việc giảm thiểu các hành vi này trên thị trường.

 ASEAN Chính sách và luật cạnh tranh ở ASEAN

Đây là dự án 3 năm (2012-2015) được thực hiện bởi Cơ quan Hợp tác quốc tế Đức (GIZ). Trong khuôn khổ của dự án, CUTS HRC đã hợp tác cùng với GIZ và các đối tác của Lào thực hiện một Báo cáo đánh giá cạnh tranh của Lào, nhằm mục đích cung cấp cái nhìn toàn cảnh về khung pháp lý và thể chế có liên quan cũng như các thông tin về cấu trúc các thị trường và ngành cốt yếu, từ đó đưa ra những nỗ lực hơn nữa để đưa ra bàn luận sự cần thiết phải ra đời luật cạnh tranh ở Lào.

 

Gửi phản hồi