Bản tin thông tin kinh tế
pub03

Bản tin Thông tin kinh tế nhằm cung cấp thông tin về nhiều khía cạnh khác nhau liên quan đến kinh tế. Mỗi bản tin sẽ lựa chọn một chủ đề để phân tích. Các số liệu và phân tích mới nhất về nền kinh tế vĩ mô, thương mại và đầu tư, cạnh tranh và quy định trong bản tin, tuy còn chưa đầy đủ và chọn lọc, sẽ giúp cho người đọc có cái nhìn sâu hơn về bối cảnh của các quốc gia ASEAN, đặc biệt là cách các quốc gia này đang thực hiện trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

 

Economic Update Q3 2009
Economic Update Volume II – December 2011
Economic Update Volume III – January 2012

Gửi phản hồi