Category Archives: Sự kiện 2009

Hội thảo tham vấn về Dự thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng

TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 08 tháng 09 năm 2009

Bộ Công Thương đã phối hợp với HRC tổ chức một loạt các sự kiện nhằm thu thập ý kiến từ các bên liên quan và công chúng về dự thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng. Đây là bản dự thảo thứ tư trước khi dự thảo cuối cùng được trình lên Quốc hội xem xét và thông quaMột buổi tham vấn cho các tổ chức/doanh nghiệp thương mại về Dự thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đã được CUTS phối hợp với Cục quản lý cạnh tranh (VCAD), Bộ Công Thương (MOIT) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức vào ngày 08 tháng 09 năm 2009. Chủ tọa Hội thảo gồm có ông Lê Danh Vĩnh – Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Trần Hữu Huỳnh – Trưởng Ban Pháp chế của VCCI, ông Bạch Văn Mừng – Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh. Tham dự hội thảo còn có đại diện từ các ngành công nghiệp khác, các hiệp hội, viện nghiên cứu pháp lý, doanh nghiệp thương mại và báo chí.

Hội thảo “Đánh giá dự thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam”

Đà Nẵng, Việt Nam, Ngày 31 tháng 07 năm 2009

Trong khuôn khổ của dự án mang tên “Thúc đẩy phong trào người tiêu dùng tại Việt Nam”, do CUTS HRC phối hợp thực hiện với Hiệp hội Tiêu chuẩn và Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam (VINASTAS), một buổi tham vấn quốc gia nhằm thu thập phản hồi từ người tiêu dùng và các tổ chức vì người tiêu dùng (VINASTAS và các thành viên) về dự thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đã được tổ chức vào ngày 31 tháng 07 năm 2009, tại Đà Nẵng, Việt Nam. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý của tất cả các bên liên quan như các nhà hoạt động vì người tiêu dùng địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các quan chức nhà nước cấp cao, và đặc biệt là các phương tiện truyền thông (bao gồm cả báo chí và truyền hình quốc gia).

Báo cáo tiến trình hội thảoProceedings_Danang_310709

Hội nghị diễn đàn Cạnh Tranh Châu Á

Hội đồng cạnh tranh Việt Nam (VCC) và Tổ chức Tín Thác, Thống nhất vì Người tiêu dùng, Trung tâm nguồn lực Hà Nội (CUTS HRC) phối hợp tổ chức hội nghị giữa năm 2009 của Diễn đàn cạnh tranh Châu Á (ACF) (www.asiancompetitionforum.org) tại Hà Nội vào ngày 26 tháng 5 năm 2009 với chủ đề “Tác động của các hành vi phản cạnh tranh lên các nền kinh tế nhỏ và đang phát triển”.
Read more