Category Archives: Sự kiện 2010

“Chính sách và luật cạnh tranh dành cho giảng viên một số trường Đại học tại Việt Nam”

Quảng Ninh, Việt Nam, Ngày 21 – 23 tháng 9 năm 2010

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực cho các cơ quan cạnh tranh Việt Nam”, tổ chức phi chính phủ quốc tế CUTS, với sự hỗ trợ của Cục Quản lý Cạnh tranh, lên kế hoạch và tổ chức một khóa học khóa học để đào tạo các giảng viên ở một số trường đại học tại Việt Nam về luật cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng trong 3 ngày từ 21 – 23 tháng 9 năm 2010. Có 24 đại biểu của các trường đại học tại 3 miền Bắc, Trung, Nam là những người sẽ cung cấp kiến thức về cạnh tranh tới những người kháckhi họ quay trở lại trường. Các nhà nghiên cứu dày dặn kinh nghiệm của CUTS International và các chuyên gia quốc tế của Ủy ban Cạnh tranh Thụy Sỹ là những giảng viên chính của khóa học. Đây được coi là cơ hội để các giảng viên chia sẻ và trao đổi kiến thức về cạnh tranh. Và mọi người cũng kỳ vọng sẽ có một khóa đào tạo chuyên sâu hơn sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Hội thảo “50 năm Tổ chức Người tiêu dùng thế giới – Nâng cao hiệu quả Hoạt động Bảo vệ Người tiêu dùng và Thúc đẩy Phát triển Tổ chức”

Hà Tĩnh, Việt Nam, ngày 17 tháng 03 năm 2010.

Trong khuôn khổ của dự án “Thúc đẩy phong trào người tiêu dùng tại Việt Nam”, do CUTS HRC phối hợp thực hiện cùng Hiệp hội Tiêu chuẩn và Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam (VINASTAS), Hội thảo “50 năm Tổ chức Người tiêu dùng thế giới – Nâng cao hiệu quả Hoạt động Bảo vệ Người tiêu dùng và Thúc đẩy Phát triển Tổ chức” đã được tổ chức tại Hà Tĩnh, Việt Nam, vào ngày 17 tháng 3 năm 2010. Tham dự hội nghị gồm có đại diện từ các hiệp hội người tiêu dùng địa phương, các cơ quan ban ngành trong ngành công thương, các cơ quan chính phủ và báo chí. Nhân viên văn phòng HRC cũng đã tham dự sự kiện này. Trong hội nghị, AP đã có bài trình bày về “Lập kế hoạch chiến lược nhằm phát triển các tổ chức xã hội dân sự”.