Liên hệ

CUTS Hanoi Resource Centre

Số 112 phố Khâm Thiên
Quận Đống Đa
Thành phố Hà Nội
Việt Nam

Email: hanoi@cuts.org
Điện thoại: +84.4.62 763 600
Fax: +84.4.62 763 606
Website: http://www.cuts-hrc.org