Thương mại và Kinh tế

Nằm ở vị trí trung tâm của phát triển thương mại toàn cầu, kinh tế và thương mại là một trong các động lực chính của quá trình toàn cầu hoá. Xét về mặt lý thuyết, tuy kinh tế có nghĩa rộng hơn thương mại nhưng chúng đều hướng tới mục đích chung là cải thiện điều kiện kinh tế xã hội của một đất nước. Nói tới thương mại là muốn nói tới sự trao đổi hàng hoá và dịch vụ trong hoặc ngoài biên giới. Sự hình thành các khối kinh tế cũng như các hiệp định thương mại tự do nhằm xây dựng và gắn kết các liên minh giữa các nước trên toàn thế giới là minh chứng rõ ràng nhất cho sự hội nhập quốc tế và khu vực đang ngày càng sâu rộng. Thương mại cùng với các hoạt động tài chính tiền tệ tạo thành ba lĩnh vực chủ chốt của kinh tế nói chung.

Các dự án thuộc lĩnh vực này:

mekong[1] Khu vực tiểu vùng sông Mê-Kông – Những thách thức đang tồn tại trong kỷ nguyên mới của toàn cầu hoá

CUTS HRC đã thực thi dự án này với sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác và phát triển Thụy Sỹ (SDC), Berne, Thụy Sỹ.

Dự án nhằm đóng góp vào quá trình thu hẹp khoảng cách giữa nhóm các nước nghèo hơn ở khu vực tiểu vùng Sông Mekong (GMS) và các nước phát triển hơn của Hiệp hội các quốc gia (ASEAn) bằng việc cung cấp thông tin cho các bên liên quan, đặc biệt là các bên đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

pfi[1] Khung Chính sách đầu tư Việt Nam – OECD (PFI) – Đánh giá về các chính sách đầu tư của Việt Nam dựa trên PFI

Dự án sẽ cung cấp một đánh giá “sơ bộ” về các đặc điểm nhất nổi bật nhất về mặt pháp lý và cập nhật các thay đổi chính sách mới nhất của Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư bằng cách sử dụng các câu hỏi của PFI thành kim chỉ nam dẫn đường.

 1468568_10151861823298581_1608587518_n Chương trình SESA: Thúc đẩy thương mại thông qua tiêu chuẩn hóa
Chương trình được tài trợ bởi Tổ chức hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển (SIDA) trong giai đoạn 07/2012 – 12/2014. 8 quốc gia tham dự dự án bao gồm: Campuchia, Lào, Indonesia, Việt Nam, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka và Pakistan.

Mục tiêu tổng thể của dự án là góp phần vào sự phát triển kinh tế của khu vực Nam và Đông Nam Á (SESA) thông qua tăng cường khả năng tiếp cận thị trường của doanh nghiệp các quốc gia thành viên cũng như trong khu vực. Ngoài ra, dự án cũng góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành năng lượng sinh học. Mục tiêu cuối cùng là góp phần vào các hoạt động giảm thiểu hiệu ứng nhà kính trong các ngành xuất khẩu.

 

Gửi phản hồi